Ananya Tanttu /
Fragments (Of you and I)

30.5.2013–16.6.2013


Fragments, HD video, 16:9, 6 min
Small Reality, HD video, 16:9, 4 min
Familiar I & II (2011)
Still Life & Barely Alive (2013)
Extraordinarily Ordinary (2013)
Som en syster, Prinsessan Törnrosa & Tree (2013)
Halkeama (2013)

To me this is an instinctual, hard-to-define ensemble of everything and nothing, real life and fake life, reality and surreality. From the entirety, two main themes do however emerge; the ignorance in the realities we create around ourselves, and a study on love as an intangible all-pervading energy.

Minulle nämä teokset heijastavat vaistonvaraisesti vaikeasti määriteltävää kaikkea ja ei-mitään, todellista sekä epätodellista elämää. Kokonaisuudesta nousee kuitenkin kaksi teemaa: tietämättömyys todellisuuksissa, joita luomme ympärillemme, ja tutkielma rakkaudesta aineettomana kaikkiallisena voimana.

www.ananyatanttu.com